Διπλώματα • Σχολές Οδηγών Σαμαράς
You are here: Home Διπλώματα

Διπλώματα

1.Ερασιτεχνικά διπλώματα.

Σ’αυτά συμπεριλαμβάνουμε τα : ΑΜ, Α1, Α2, Α και Β.

 

Μοτοσυκλέτες

Διαθέτουμε τις εξής μοτοσυκλέτες :

 • Για την κατηγορία ΑΜ και ελάχιστο όριο ηλικίας τα 16 ένα Peugeot V-Clic 50cc.

 • Για την κατηγορία Α1, με όριο τα 125cc και ελάχιστο όριο ηλικίας τα 18: Ένα Suzuki AN 125 αυτόματο, για όσους επιθυμούν δίπλωμα για αυτόματο, και ένα Suzuki FX125 για όσους επιθυμούν με συμπλέκτη.

 • Για την κατηγορία Α2, με όριο τα 47ps και ελάχιστο όριο ηλικίας τα 20, ένα Honda VF400.

 • Για την κατηγορία Α απεριόριστων κυβικών και ιπποδύναμης με ελάχιστο όριο ηλικίας τα 22, ένα Honda CBF600 με ABS.

top

Αυτοκίνητα

Οι σχολές οδηγών 4Τροχοί Σαμαράς έχουν στη διάθεσή τους τα παρακάτω επιβατηγά:

 • Suzuki Swift DDiS,

 • Hyundai i10

…τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα εκμάθησης των χειρισμών που μπορούν να οδηγήσουν στην απόκτηση διπλώματος κατηγοριών Β.

Κατηγορία Β: επιβατηγά αυτοκίνητα με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα έως 3.500 kg και έως 8+1 θέσεις , με ρυμουλκούμενο εως 750 kg.

 


top

2.Επαγγελματικά διπλώματα

Σ’αυτά συμπεριλαμβάνουμε τα : C1, C, CE, D1, D, DE

Λεωφορεία

 

Το λεωφορείο μας είναι Drogmoller MiniComet.
Ο κινητήρας του είναι Mercedes 280 Hp V8 διεθνών προδιαγραφών, κιβώτιο ταχυτήτων 6 σχέσεων, μήκους 10,4 μέτρων και με επιπλέον δυνατότητα προσθήκης ρυμουλκούμενου, επιτρέποντας έτσι την εκμάθηση των χειρισμών που μπορούν να οδηγήσουν:

 • στην απόκτηση διπλώματος κατηγοριών D

 • στην απόκτηση διπλώματος κατηγοριών DE

 • στην απόκτηση του πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας (Π.Ε.Ι.) μεταφοράς επιβατών.

Ελάχιστο όριο ηλικίας για την κατηγορία αυτή τα 21 έτη με την προϋπόθεση απόκτησης Π.Ε.Ι. ή 24 χωρίς.

Κατηγορία D: αυτοκίνητα λεωφορεία άνω των 9 θέσεων
Κατηγορία DE:  αυτοκίνητα λεωφορεία άνω των 9 θέσεων με ρυμουλκούμενο άνω των 750kg

Φορτηγά

 

Το φορτηγό μας είναι ένα MAN 14.272.
Περιλαμβάνει κιβώτιο ταχυτήτων 8 σχέσεων με δυνατότητα προσθήκης ρυμουλκούμενου, ούτως ώστε να επιτρέπεται η εκμάθηση των χειρισμών που μπορούν να οδηγήσουν:

 • στην απόκτηση διπλώματος κατηγορίας C

 • στην απόκτηση διπλώματος κατηγορίας CE

 • στην απόκτηση του πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας (Π.Ε.Ι.) μεταφοράς εμπορευμάτων.

Ελάχιστο όριο ηλικίας για αυτές τις κατηγορίες είναι τα 18 έτη για τη C1 ή C & ΠΕΙ (εως 7.500 kg) και 21 για τη C (χωρίς προυποθέσεις).

Κατηγορία C: (φορτηγά αυτοκίνητα με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα άνω των 3.500 kg, με ρυμουλκούμενο έως 750 kg).
Κατηγορία CE: (φορτηγά αυτοκίνητα με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα άνω των 3.500 kg, και με ρυμουλκούμενο άνω των 750kg).

 

 


top

3.ΠΕΙ

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας, μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων αντίστοιχα

Είναι η διαδικασία της επικαιροποίησης οδηγητικών γνώσεων, διατάξεων, σύγχρονης αντίληψης των μεταφορών και η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων για όλους τους οδηγούς που κυκλοφορούν στην ενιαία Ε.Ε.

Σύμφωνα με το Π.Δ. 74 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2003/59/ΕK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών. Οι επαγγελματίες οδηγοί για να συνεχίζουν να εξασκούν το επάγγελμα του οδηγού πρέπει να αποκτήσουν ΠΕΙ και να σφραγίσουν το δίπλωμά τους με τον κωδικό 95.


top

4.ADR

Είναι το ακρωνύμιο (Accord european relatif au transport international des merchandises Dangereuses par Route) της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας σχετικά με τις Διεθνείς Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων που πραγματοποιούνται οδικώς και η οποία υπογράφηκε στη Γενεύη το 1957.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της εν λόγω Συμφωνίας, η οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, εκτός από ορισμένα εξαιρετικά επικίνδυνα εμπορεύματα, επιτρέπεται αρκεί να υπόκειται σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των τεχνικών παραρτημάτων Α και Β της Συμφωνίας.

Τα παραρτήματα της ADR περιλαμβάνουν διατάξεις που μεταξύ άλλων αφορούν την ταξινόμηση των εμπορευμάτων, τις διαδικασίες αποστολής, τις απαιτήσεις για την κατασκευή και τον έλεγχο των συσκευασιών, των δεξαμενών κλπ, τις συνθήκες μεταφοράς, φόρτωσης, εκφόρτωσης, διαχείρισης, τις απαιτήσεις για τα πληρώματα και το όχημα.

Οι παραπάνω διατάξεις υπόκεινται σε τροποποιήσεις- επικαιροποιήσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα (συνήθως ανά διετία).

Τις νέες εκδόσεις της ADR ενσωματώνει κάθε φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό μορφή Οδηγίας με την οποία εναρμονίζουν το εθνικό τους δίκαιο και την οποία εφαρμόζουν τα κράτη μέλη της Ε.Ε

 

 

top