Εξετάσεις Οδηγών - Μοτοσυκλέτες

Πρακτική Εξέταση ( Πορεία – οδήγηση )

Μοτοσυκλέτες

Για την απόκτηση άδειας οδήγησης μοτοσυκλέτας ( Α μικρής ή μεγάλης ), πορεία με εκπαιδευτική μοτοσικλέτα διάρκειας 25 λεπτών τουλάχιστον (εφόσον αυτή δεν διακοπεί λόγω απορρίψεως) όπου εξετάζεστε στις δοκιμασίες που περιγράφονται παρακάτω:

 

ΟΜΑΔΑ Α

Προετοιμασία οχήματος, προφυλάξεις εν στάση, ειδικές δοκιμασίες.

 • Έλεγχο του οχήματος πριν ξεκινήσει.

 • Χρήση κράνους.

 • Αναδίπλωση του πλαγίου στηρίγματος και πορεία χωρίς να τεθεί σε λειτουργία ο κινητήρας.

 • Σωστή εκκίνηση.

 • Ξεκίνημα σε ανήφορο κλίσης περίπου 10%.

 • Επιτάχυνση του οχήματος με αλλαγή ταχυτήτων και μεταφορά επιβάτη.

 • Ακινητοποίηση του οχήματος με ακρίβεια.

 • Επί τόπου στροφές με κατάλληλη κλίση σώματος και οχήματος.

 • Κίνηση με μικρή ταχύτητα.

 • Στάθμευση οχήματος και μέτρα ασφαλείας κατά την απομάκρυνση απ’ αυτό.

top

 

ΟΜΑΔΑ Β

Πορεία ( Σοβαρά σφάλματα ).

 • Παραβίαση σηματοδότη, ή μη συμμόρφωση σε σήμα τροχονόμου.

 • Είσοδος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

 • Ανέβασμα στο πεζοδρόμιο, νησίδες κλπ.

 • Πρόκληση ατυχήματος.

 • Παραβίαση της προτεραιότητας, πινακίδων σήμανσης κλπ.

top

 

ΟΜΑΔΑ Γ

Πορεία ( Απλά σφάλματα ).

 • Φρενάρισμα με διάφορες ταχύτητες.

 • Στροφές δεξιά-αριστερά.

 • Τρόπος αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας.

 • Χρήση δεικτών κατεύθυνσης και φώτων.

 • Σωστή αλλαγή ταχυτήτων ανάλογα με τις υπάρχουσες συνθήκες.

 • Σωστή θέση στο οδόστρωμα.

 • Σωστή συμπεριφορά προς τους λοιπούς χρήστες του δρόμου.

 • Τήρηση των αποστάσεων από τα άλλα οχήματα.

 • Προσπέρασμα ακινήτων εμποδίων και προπορευόμενων οχημάτων.

 • Σωστή προσέγγιση και σωστή διέλευση των σιδηροτροχιών.

 • Κατάλληλη κλίση σώματος και δικύκλου στις στροφές.

 • Σωστή αντίδραση σε συνθήκες κινδύνου.

 • Τήρηση των κανόνων του Κ.Ο.Κ. και ορθή χρησιμοποίηση εξαρτημάτων.

top

Κατά την πρακτική εξέταση, ο υποψήφιος θεωρείται ότι επέτυχε στην ΟΜΑΔΑ Α, αν έχει επιτύχει σε όλες τις δοκιμασίες της. Κατά την εξέτασή του στην πορεία αν αποτύχει έστω και σε μία από τις δοκιμασίες της ΟΜΑΔΑΣ Β, διακόπτεται η πρακτική εξέταση και ο υποψήφιος απορρίπτεται.

Επίσης ο υποψήφιος απορρίπτεται αν συγκεντρώσει περισσότερα από πέντε συνολικά σφάλματα (Σ) στις δοκιμασίες της ΟΜΑΔΑΣ Γ ή δύο σφάλματα (ΣΣ) σε μία (την ίδια και τις δύο φορές) από τις δοκιμασίες της ομάδας αυτής.

Οι δοκιμασίες της ΟΜΑΔΑΣ Α μπορούν να γίνονται και μέσα σε ειδικά εξεταστικά πάρκα, εφόσον υπάρχει κατάλληλος χώρος που ανήκει στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή στους Ο.Τ.Α. και διατίθεται για το σκοπό αυτό.

 

Facebooktwitter