Σχολή Οδηγών – Σαμαράς

Η πολύχρονη πείρα, η εκπαίδευση, η συμμετοχή σε σεμινάρια οδικής ασφάλειας, σε προγράμματα επιστημονικής κατάρτισης όπως και σε εκπαιδευτικά events, track days και skid cars, εγγυώνται τη σωστή εκπαίδευσή σας σε πάσης φύσεως οδηγικές ανησυχίες και σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων και μοτοσυκλετών. Πλέον κάνουμε μαθήματα Ασφαλούς Οδήγησης και στο αυτοκινητοδρόμιο των Σερρών.

 

Η αγάπη για τη διδασκαλία είναι τόσο μεγάλη που έχει εμφανή αποτελέσματα στις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις, στις οποίες η επιχείρησή μας καταγράφει τα μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας.

 

Στις 3 Μαρτίου 2011 ο επικεφαλής από τη Σχολή Οδηγών Γιώργος Σαμαράς προσκλήθηκε να υπογράψει την Ευρωπαϊκή Χάρτας Οδικής Ασφάλειας, μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τη δέσμευση να λάβει μέτρα οδικής ασφάλειας ώστε να μειωθούν τα τροχαία ατυχήματα.