Εξετάσεις Οδηγών - Αυτοκίνητα

 

Αυτοκίνητα 

Για την απόκτηση άδειας οδήγησης αυτοκινήτου ( Β ), πορεία με εκπαιδευτικό αυτοκίνητο διάρκειας 25 λεπτών τουλάχιστον (εφόσον αυτή δεν διακοπεί λόγω απορρίψεως) όπου εξετάζεστε στις εξής δοκιμασίες :

ΟΜΑΔΑ Α

Προετοιμασία οχήματος, προφυλάξεις εν στάση, ειδικές δοκιμασίες.

 • Έλεγχο του οχήματος πριν ξεκινήσει.

 • Σωστή εκκίνηση.

 • Ξεκίνημα σε ανήφορο κλίσης περίπου 10%

 • Επί τόπου στροφή με χρήση όπισθεν (Πραγματοποιείται μόνο για την κατηγορία Β)

 • Οπισθοπορεία με στροφή.

 • Στάθμευση δεξιά ή αριστερά, σε δρόμο με κλίση.

 • Λήψη μέτρων ασφαλείας κατά την έξοδο από το όχημα.

 • Υποβοηθητικοί μηχανισμοί πεδήσεως και διευθύνσεως ( C, D, C+E, D+E ).

 • Χρήση ταχογράφου ( C, D, C+E, D+E ).

 • Ζεύξη -Απόζευξη με έλκον όχημα ( B+E, C+E, D+E ).

top

 

ΟΜΑΔΑ Β

Πορεία ( Σοβαρά σφάλματα ).

 • Παραβίαση σηματοδότη, ή μη συμμόρφωση σε σήμα τροχονόμου.

 • Είσοδος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

 • Ανέβασμα στο πεζοδρόμιο, νησίδες κλπ.

 • Πρόκληση ατυχήματος.

 • Παραβίαση της προτεραιότητας, πινακίδων σήμανσης κλπ.

top

ΟΜΑΔΑ Γ

Πορεία (απλά σφάλματα).

 • Φρενάρισμα με διάφορες ταχύτητες.

 • Στροφές δεξιά-αριστερά.

 • Τρόπος αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας.

 • Χρήση δεικτών κατεύθυνσης και φώτων.

 • Σωστή αλλαγή ταχυτήτων ανάλογα με τις υπάρχουσες συνθήκες.

 • Σωστή θέση στο οδόστρωμα.

 • Σωστή συμπεριφορά προς τους λοιπούς χρήστες του δρόμου.

 • Τήρηση των αποστάσεων από τα άλλα οχήματα.

 • Προσπέρασμα ακινήτων εμποδίων και προπορευόμενων οχημάτων.

 • Σωστή προσέγγιση και σωστή διέλευση των σιδηροτροχιών.

 • Σωστή αντίδραση υπό πραγματικές συνθήκες κινδύνου.

 • Τήρηση των κανόνων του Κ.Ο.Κ. και ορθή χρησιμοποίηση εξαρτημάτων.

 • Χρησιμοποίηση βοηθητικών συστημάτων μειώσεως ταχύτητας( C, D, C+E, D+E ).

 • Προσαρμογή τροχιάς οχήματος στις στροφές ( C, D, C+E, D+E ).

top

Κατά την πρακτική εξέταση, ο υποψήφιος θεωρείται ότι επέτυχε στην ΟΜΑΔΑ Α, αν έχει επιτύχει σε όλες τις δοκιμασίες της. Κατά την εξέτασή του στην πορεία αν αποτύχει έστω και σε μία από τις δοκιμασίες της ΟΜΑΔΑΣ Β, διακόπτεται η πρακτική εξέταση και ο υποψήφιος απορρίπτεται.

Επίσης ο υποψήφιος απορρίπτεται αν συγκεντρώσει περισσότερα από πέντε συνολικά σφάλματα (Σ) στις δοκιμασίες της ΟΜΑΔΑΣ Γ ή δύο σφάλματα (ΣΣ) σε μία (την ίδια και τις δύο φορές) από τις δοκιμασίες της ομάδας αυτής. Οι δοκιμασίες της ΟΜΑΔΑΣ Α μπορούν να γίνονται και μέσα σε ειδικά εξεταστικά πάρκα, εφόσον υπάρχει κατάλληλος χώρος που ανήκει στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και διατίθεται για το σκοπό αυτό.

Για την απόκτηση άδειας οδήγησης φορτηγού ( C ), πορεία με εκπαιδευτικό φορτηγό διάρκειας 45 λεπτών τουλάχιστον (εφόσον αυτή δεν διακοπεί λόγω απορρίψεως) όπου εξετάζεστε στις δοκιμασίες που περιγράφονται παραπάνω.

Για την απόκτηση άδειας οδήγησης λεωφορείου ( D ), πορεία με εκπαιδευτικό λεωφορείο διάρκειας 45 λεπτών τουλάχιστον (εφόσον αυτή δεν διακοπεί λόγω απορρίψεως) όπου εξετάζεστε στις δοκιμασίες που περιγράφονται παραπάνω.

Για την απόκτηση άδειας οδήγησης συρμού – ημιρυμουλκούμενου ( B+E ) ή ( C+E ) ή ( D+E ) πορεία με εκπαιδευτικό συρμό – ημιρυμουλκούμενο διάρκειας 45 λεπτών τουλάχιστον (εφόσον αυτή δεν διακοπεί λόγω απορρίψεως) όπου εξετάζεστε στις δοκιμασίες που περιγράφονται παραπάνω.

top